Försöket med Creative Commons, CC, görs på två år och innebär att musikskapare på eget bevåg kan låta verken spridas fritt i icke-kommersiella syften, till exempel på nätet.

– Stim är en lyhörd, modern och lösningsorienterad organisation. Vi har förstått att behovet av en CC-licens finns hos en del upphovsmän. Vi gör det som våra medlemmar vill att vi ska göra, därför har vi sett över våra avtal och kommit fram till att vi kan prova och se hur det fungerar. Stim vill inte sätta käppar i hjulen för våra upphovsmän om de jobbar på ett visst sätt, skriver Ingrid Herrström, chef på Stims medlemsservice i ett pressmeddelande.

Organisationen lyfter samtidigt ett varnande finger. En Creative Commons-licens varar för evigt och kan inte sägas upp.

– Om ett verk med CC-licens senare blir en hit kan det bli svårt att få några royalties från användningen och spridning av verket även i kommersiella sammanhang. Det är också svårt att definiera icke-kommersiell användning och i varje enskilt fall skilja den från kommersiell användning, fortsätter Ingrid Herrström.