Redan i februari berättade Skypes upphovsman Niklas Zennström om den kommande utvidgningen av hans system för gratis webbtelefoni. Vidarekopplingen till mark- och mobilnäten runt om i världen skulle bli den första inkomstkällan för hans projekt.

Nu finns den tjänsten tillgänglig i form av programmet Skypeout som följer med den senaste betaversionen 0.98 av huvudprogrammet Skype. För att få tillgång till tjänsten måste man köpa telefontid för minst 10 euro. Samtalskostnaden beror på vart man ringer men grundavgiften till 25 länder, däribland USA, är 0,012 euro i minuten. Det blir 0,72 euro i timmen, alltså sex kronor och 60 öre!

Hela prislistan finns via länk här intill. Skypes adress är www.skype.com. Där finns sedan en vecka även den nya Unixversionen av programmet att ladda ner.