USAs president, Barack Obama, uppgav i ett tal i fredags att hans administration kommer att tillsätta en säkerhetschef med ansvar för landets säkerhet på internet. Dessutom kommer USA att utveckla en ny strategi för hur det tacklar säkerhetsproblem på internet.

Den nya strategin kommer att utvecklas tillsammans med experter på området och kommer enligt Barack Obama att få tillgång till den senaste teknologin och forskningen för sitt ändamål.

– Det står nu klart att hotet mot säkerheten på internet här till en av de allvarligaste hoten mot ekonomin och rikets säkerhet. Det är också klart att vi inte är förberedda på det här hotet, uppger Barack Obama i sitt tal i fredags.

Parallellt med Obamas planer på att tillsätta en chef för cybersäkerhet har ett lagförslag med namnet ”The Cybersecurity Act of 2009” presenterats till den amerikanska kongressen. Obama nämnde dock inte lagförslaget i sitt tal till det amerikanska folket i fredags.

Lagförslaget har fått stark kritik från den amerikanska civilrättsorganisationen, EFF (Electronic Frontier Foundation), då den i sin nuvarande revision ger den amerikanska staten full kontroll över internets infrastruktur i USA.

Enligt EFF så ger lagförslaget USAs president full auktoritet att stänga av delar av internet i en nödsituation. Lagförslaget inkluderar både statliga och privata delar av internets infrastruktur.

Lagförslaget ger dessutom den amerikanska staten rätt att samla in information om företag och privatpersoner utan någon juridisk process eller insyn, något som EFF hävdar är ett stort hot mot de amerikanska internetanvändarnas personliga integritet.