Computer Sweden träffar den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Göran Färm på partihögkvarteret i Stockholm. Han har precis hållit presskonferens där han lagt fram rapporten ”Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och Sverige”.

Ett tiotal journalister från de stora medierna är närvarande. Integritetsfrågor är heta i valet.

– Även om det funnits argument när det tagits enskilda beslut är vi rädda att det gått för långt när det gäller helheten. Därför vill vi göra den här genomlysningen av integritetsfrågorna, säger han till Computer Sweden efteråt.

Drunknar inte andra it-frågor när det blir ett så enormt stort fokus på integritetsfrågorna?
– De gjorde ju delvis det nu inför voteringen i parlamentet. Telekompaketet ska till 99 procent handla om andra saker, men det måste finns en generalklausul när det gäller integriteten.

– Det är en förutsättning för den fria konkurrensen. Annars kan en del länder säga ”kom hit, vi har inte så mycket regler, här får du göra som du vill” och använda integritetsfrågor som konkurrensmedel.

Vilka andra it-frågor tycker du är viktigast?
– Skapandet av en gemensam telekommarknad, det vill säga att få fri konkurrens mellan internetleverantörer, är oerhört viktigt. Ska vi bli industriellt världsledande när det gäller telekomutveckling är det nödvändigt.

– Det måste också bli enklare för konsumenterna att välja leverantör och vi ska ha en schyst konkurrens. Vi har börjat med mobilteleområdet med lagstiftning om roamingtaxor.

Har du förtroende för att den svenska regeringen kan baxa igenom telekompaketet under ordförandeskapet?
– Jag är ganska bekymrad. Vi hade en del kommunikation med infrastrukturminister Åsa Torstensson i samband med voteringen där hon försökte förmedla regeringens bild. Men regeringen verkade inte tycka det här hör hemma i telekompaketet. Det är det som var min poäng – att det först och främst måste finnas ett regelverk som tryggar integriteten.

På vilka sätt skiljer ni er från de borgerliga när det gäller it- frågor?
– Vi har mer tonvikt vid konsumentaspekterna och de lägger mer tonvikt vid företagens villkor. De var motsträviga när det gällde taken för roamingavgifter. Där hade vi en ganska rejäl fajt mellan höger och vänster.

Till sist. Det är en stark trend att använda sig av sociala medier i kampanjandet – vad gör du?
– Jag har 1 100 vänner på Facebook som jag kommunicerar mycket med. Jag bloggar ganska regelbundet och mina kamrater brukar då och då filma mig och lägga ut mig på Youtube.