Ett skäl som företag ofta anger till varför de är tveksamma till Google program är att de normalt körs på leverantörens servrar. Nu visar det sig att Google kommer att göra en kursändring på denna punkt i samband med lanseringen av det stora programpaketet Wave senare under året.

Enligt Cnet News ska så väl företag som myndigheter kunna köra Wave-servrar innanför egna brandväggar och själva avgöra om det ska ske någon kommunikation med omvärlden. Dessutom lovar Google att även tredjepartsleverantörer ska få skapa och sälja Waveservrar. Sedan återstår att se hur praktiskt genomförbart detta blir eftersom det tydligen inte är helt lätt att administrera den typ av funktioner för realtidssynkning som Wave förväntas få. Enligt Cnet News källor innebär detta en komplicerad process, särskilt inom stora organisationer.

Under Googles presentation av Wave i förra veckan framkommer det att produkten innehåller det bästa från Gmail, Google Docs, Google Talk, Picasa, Blogger och Sites sammanfogat i en helhet enligt samma modell som exempelvis IBMs Lotus Notes.