Tidigare har Computer Sweden skrivit om kommuner och företag som bytt från Microsofts Office till Openoffice men liknande strömningar från Windows till Linux är svårare att hitta.

Ett exempel är dock Svensk Internetrekrytering, Sir, som bedriver verksamhet inom onlinerekrytering i flera europeiska länder. Företagets onlinedirektör Manne von Ahn Öberg säger att man med hjälp av öppen källkodsleverantörern Redbridge nu bytt ut Windows XP på alla de anställdas datorer och i stället installerat Ubuntu Desktop. Det innebär även att man ersatt Microsofts Office med Openoffice.

Bland de fördelar som han nämner är att man slipper installera antivirusprogram samt att man nu kan sänka sina kostnader för program med 70 procent. Dessutom innebär övergången till Ubuntu Desktop att Sir fått tillgång till bättre administrationsverktyg.

– Nu kan all administration för klientarbetsplatsen ske centralt, vilket förenklar arbetet enormt, säger Manne von Ahn Öberg.

Manne von Ahn Öberg säger att han ser stora fördelar med att slippa gå i dataoligarkers ledband.
– Förutom att vi får effektivare kostnadsbesparing är vi nu iordningsställda för att enklare och snabbare möta nya tekniska applikationsutvecklingar. Livet med Ubuntu är helt enkelt skönare och roligare för oss som gillar utveckling.

Jonas Feist, försäljningsansvarig på Redbridge, kan ännu inte visa upp någon lång lista på företag som använder Ubuntu som operativsystem.

– Jag tror att nya och unga företag har större chans att välja Linux på skrivbordet. Äldre företag och organisationer har för många bindningar i sina applikationer till Visual Basic, dll:er och Dotnet.

– Om företag och organisationer inte skapar en aktiv migreringsplan till webbaserade applikationer så är de bundna till Microsoft för all framtid, vilket inte alla företagsledningar förstår eller är medvetna om, säger Jonas Feist.

Bland de större, internationella företag som valt Ubuntu Desktop nämner Jonas Feist Singaporebaserade Flextronics som har 162 000 anställda över hela världen.

Enligt Net Applications ligger marknadsandelen för Linux på skrivbordet bara på en procent. Men för två år sedan var andelen mindre än en halv procent, så andelen har trots allt fördubblats.

Fakta

Svensk Internetrekrytering har 40 anställda och bedriver rekrytering på 34 jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Företagets aktie handlas på First North vid OMX Nordiska Börs.