Det finns i dag mängder av tekniker för att sända radio mer effektivt än via både fm-bandet och Mats Svegfors tilltänkta dab-nät.

För att öka kanalutbudet räcker det att ansluta till internet. Där lever och frodas miljontals webb­radiostationer sedan mer än tio år. Är ambitionen att nå fler lyssnare bör SR i stället snickra ihop en bra radioapplikation för mobiltelefoner och mediespelare som kan ta emot webbradio över 3g eller wlan – enkelt, billigt och framtidssäkert.

I stället vill de övertyga det svenska folket att investera i nya, fristående radioapparater (år 2009!) vars enda syfte är att ta emot samma sändningar som de redan i dag kan lyssna till på datorn, i tv:n, mobiltelefonen och i bilen. På vilket sätt detta gynnar lyssnarna framgår inte.

Mats Svegfors är inte dum. Att han på allvar skulle argumentera för miljardinvesteringar i en helt ny nätteknik för något så aningslöst som att ”visionen med 30–40 radiokanaler till alla svenskar ska bli verklighet” är otroligt. Den verkliga anledningen måste vara en annan.

På webben kan vem som helst med en internetanslutning dra igång en egen radiostation. Så fungerar det inte i dab-världen. Där är utrymmet begränsat till ett fyrtiotal kanaler, av vilka åtminstone en handfull troligen kommer tillfalla SR.

Börjar man skönja de verkliga motiven här? Om en storskalig och statligt finansierad satsning på digitalradio mot all förmodan går i hamn och ett antal miljoner svenskar investerar i nya dab-mottagare, då befäster SR sin position som Sveriges tyngsta och mest inflytelserika informationsförmedlare. Det utan att behöva lyfta ett finger eller betala med egna pengar för privilegiet.

En övergång till digitalradio innebär inte ett större utbud utan ett mindre, den kostar stora pengar och håller ett döende informationsmonopol vid liv i ytterligare en teknikgeneration i stället för att gynna konkurrensen och valfriheten i form av det öppna, fria och oändligt mycket mer kapabla internet. En sådan utveckling gynnar ingen utom Mats Svegfors och SR.