Där står allt man tror sig behöva veta för att kunna hantera kulturskillnaderna. Gör inte misstaget att ta emot växeln med vänster hand, kunde jag läsa. Öppna inte presenten förrän du kommer hem. Gör si, men inte så.

I min enfald trodde jag att kultur handlar om att följa regler och beteenden. Den egentliga kulturchocken kom på ett mycket djupare plan. Det handlade om att förstå och acceptera ett fullkomligt omvänt sätt att se på världen.

Utmaningen gick från att vara demografisk till att bli filosofisk. Om du försöker argumentera med någon vars retorik utgår från att logiska resonemang är helt irrelevanta förstår du vad jag menar. När du inser att ingen har en mer rättvisande världsuppfattning än någon annan är du hemma.

Vi som inte tillhör den digitala generationen står inför en liknande kulturchock på hemmaplan. Allt fler kunder och medarbetare är födda i en digital värld med ett omvänt sätt att se på världen.

Skulle någon av oss andra ge sig på att skriva Culture Shock Homo Digitalis skulle den handla om hur man twittrar eller innehålla en ordbok med sms-förkortningar. Gör si eller så. Den egentliga kulturskillnaden ligger i att vi har olika världsuppfattningar på ömse sidor av den digitala klyftan. Vi måste jobba med att förstå och acceptera det nya sättet att se på världen.

Ett tydligt exempel är de analogas behov av metaforer för att göra den digitala världen gripbar. Dokument förvarar vi i mappar som sorteras i digitala arkivskåp. Om ett dokument behöver förekomma i flera olika sammanhang skapar vi kopior och förvarar dem i olika mappar.

Det finns inga tekniska skäl för att skapa kopior, vi behöver dem för att kunna hitta i vår metaforvärld. Onödigt, tycker de digitala. Digital information finns överallt, alltid. Tagga och sök.

På motsvarande sätt hanterar vi digital kommunikation. Mejl är en brevmetafor för att kommunicera. Onödig, tycker de digitala. Skicka inte, publicera! När det gäller fildelning gör vi misstaget att göra det till en moralfråga. Det är det inte, det är en kulturfråga. Så där kan man hålla på.

Företag som vill fortsätta vara framgångsrika måste anstränga sig till det yttersta för att förstå, acceptera och anpassa sig till den digitala världsuppfattningen. Kunder och medarbetare kräver det. Det handlar inte om teknik, utan om kultur.

Fakta

…om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Varje månad kan du läsa Andreas
Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.