Augusti 2008. Människor runt om i världen börjar sakta men säkert komma hem från sina sommarsemestrar. Då blockerar O2, Tysklands fjärde största mobiloperatör, mitt företag Rebtel. Inga av våra användare i Tyskland som hade O2 som operatör kunde nyttja vår tjänst för att ringa billiga internationella samtal. Från officiellt håll sades det att O2 hade kapacitetsproblem och var tvunget att blockera vissa nummer.

Tack vare stort engagemang och påtryckningar från tusentals Rebtelanvändare som mejlade, ringde och besökte O2 hittades snabbt en lösning på dessa ”kapacitetsproblem” och tjänsten var åter i full funktion.

April 2009. Dörrarna till Apples Appstore har stått öppna i lite mindre än ett år och en miljard applikationer har laddats ned. Denna digitala marknadsplats som kopplar samman Iphoneanvändare och utvecklare erbjuder oss i dag upp emot 25 000 applikationer.

Inför lanseringen av Skypes Iphoneapplikation, efter betydande press från AT&T (Apples officiella operatörspartner i USA), begränsas funktionaliteten i applikationen till att bara kunna utföra samtal över wi-fi.

Samma funktion över 3g slopas helt på begäran av AT&T, vars Jim Cicconi säger till USA Today att företaget har all rätt i världen att begära att Apple inte underlättar för tjänster som direkt konkurrerar med deras.

Deutsche Telekom, moderbolag till Tysklands största mobiloperatör T-Mobile med 38,8 miljoner abonnenter, tar en något extremare väg. Där togs beslutet att blockera samtliga användare från någon som helst åtkomst eller användning av Skypes applikation – både över 3g och wi-fi. En talesman för T-Mobile, Alexander von Schmettow, menar på att den potentiella trafikökningen skulle innebära för stora påfrestningar på deras nät och att deras kunder då skulle ge T-Mobile skulden för en icke-fungerande Skypeklient.

Temat ”kapacitetsproblem” ter sig som återkommande.

Sätt dessa scenarion i relation till hur det ser ut när vi beställer ett bredbandsabonnemang. Det står inte i avtalen vi ingår med Bredbandsbolaget eller Telia att vi inte får titta på klipp med hundar som åker skateboard på Youtube eller för den delen registrera ett konto på Rebtel.

Diskriminering? Ja, absolut!

Varför är det så att den så hårt reglerade nätverksneutraliteten inte verkar vara det minsta applicerbar på dess mobila motsvarighet, där vi för övrigt i allt större skala kan se en sammanstrålning mellan mobilt och vanligt internet?

De gamla operatörerna klamrar sig krampaktigt fast vid sina oligopol, krympande marginaler, inlåsningskontrakt, dolda avgifter och dyr tv-reklam – men kan inte stoppa framtidens telefoni. När internet möter telekom måste de förbereda sig. Alternativet är att tyna bort och dö. Internet står för transparens, konsumentvärde, öppenhet och förändring – värden som frontalkrockar med operatörernas förlegade affärsmodeller.

Vi måste slåss för en framtida fri trådlös marknadsplats och vi accepterar inget annat än en seger.

Vinnaren? Just precis, alla vi konsumenter.


Hjalmar Winbladh vd, Rebtel