HPs företagsledare har genom åren ideligen upprepat att målsättningen varit att växa på tjänster. 2001 ville HPs dåvarande vd Carly Fiorina köpa konsultbolaget Price-waterhouse-coopers för 18 miljarder dollar. Ett år senare köpte IBM konsultbolaget för 3,5 miljarder dollar. Det var HP som drog tillbaka budet för att ett år senare i stället drämma till med att köpa Compaq för 3 miljarder dollar.

Carly Fiorina försvarade giren med att den var nödvändig och helt styrd av marknadens förändring. Jag hörde henne själv sig att ”vi lever i konsolideringarnas tid” på en konferens i Monte Carlo samma år. Sedan gick åren och HP tjänade bra med pengar på bläckpatronerna till sina skrivare. Förra året var det dags för ett nytt storförvärv. HP köpte EDS för 14 miljarder dollar och kan börja konkurrera på allvar med IBM om de globala outsourcingaffärerna.

Parallellt med de stora förvärven köper HP hela tiden mindre programföretag, men fortfarande kommer endast 5 procent av intäkterna från program. Den andelen är för liten. Räkna alltså med att nästa stora uppköp från HP blir ett programföretag.