I mitten av januari driftsattes den första delen av Försvarsmaktens nya resurs- och ekonomiledningssystem, Projekt Prio. Systemet bygger på det tyska affärssystemet SAP och genomförs med IBM som huvudleverantör. Syftet med det nya systemet är bland annat att ge ÖB ett bättre besluts- och ledningsstöd och tillgodose regeringens krav på bättre redovisning av försvarets ekonomi och resurser.

Jätteprojektet beräknas kosta 2,4 miljarder kronor och sysselsätter omkring 200 IBM-konsulter, 100 försvarsanställda och ytterligare ett 50-tal konsulter från bland annat Capgemini och Logica.

Men SAP-systemet, som ska ersätta 70 procent av Försvarsmaktens befintliga it-system fram till 2012, kan inte hantera hemliga uppgifter. Enligt ursprungsplanerna skulle de första två stegen i införandet, som genomförs i år, omfatta en säkerhetsnivå till och med ”Hemlig/Restricted”, en av de svagare säkerhetsklasserna. Så har det inte blivit.

Det innebär att all information som hanteras i systemet tills vidare måste klassas som öppen. Informationen det handlar om är Försvarsmaktens hela ekonomihantering, personaladministration, kompetenshantering och bemanning.

Försvaret har i stället sagt att säkerhetsnivån ska uppnås när logistikhanteringen börjar införas 2010. Men ännu har man inte hittat någon lösning. Det säkerhetsarbete som genomförts har inte nått godtagbara resultat. Säkerhetsfrågan riskerar att sänka hela projektet.


Överbefälhavaren Sverker Göranson har fått ytterligare bekymmer. Statskontoret riktar mycket hård kritik mot Försvarsmaktens nya SAP-system.

– Nu går projektet in i de mest kritiska delarna, som handlar om att integrera ekonomi, hr och logistik. Om man inte klarar att ta fram en relevant säkerhetslösning för det finns det en betydande risk att nyttoeffekterna starkt begränsas, säger Anders Dager, utredare på Statskontoret, som granskat projektet.

Svenska SAP vill inte kommentera de nya uppgifterna.

– Vi samarbetar med försvarsmakter i Norden och över hela världen med stor framgång och hanteringen av säkerhetsklassad information är såklart en mycket viktig fråga. Vi kan av sekretesskäl inte gå in närmare på hur det ser ut specifikt för svenska Försvarsmakten, säger marknadschefen Anders Freijs i en skriftlig kommentar.

Fakta

  • Systemet var inte tillräckligt testat vid driftstart.
  • Betydande samarbetsproblem mellan Försvaret och IBM.
  • Bristande erfarenheter hos Försvaret av projekt av den här typen.
  • Oklara verksamhetsmässiga förutsättningar.
  • Bristfällig kvalitet i systemets grunddata.
  • Oförberedda mottagare/användare av systemet.
  • Bristande verksamhetsförankring från den ordinarie organisationen.

Källa: Statskontoret