SAP-systemets oförmåga att hantera hemliga uppgifter kan dra undan mattan för Försvarsmaktens it-projekt. Åtminstone enligt Statskontoret, som säger att systemet riskerar blir något annat än det ledningssystem det var tänkt att vara. Men Försvarsmakten tonar ner betydelsen.

– Priosystemets huvudsyfte är inte att omhänderta hemliga uppgifter. Syftet är att förse Försvarsmakten med grundfunktioner för ekonomihantering, därför har vi valt att lägga hemliga uppgifter utanför systemet, säger Erik Lagersten, informationsdirektör på Försvarsmakten.

SAP-systemet ska på sikt ta över 70 procent av de befintliga systemen. Måste det inte då kunna hantera hemlig information?

– Så småningom om det finns särskilda skäl att ha vissa uppgifter i systemet kan vi behöva göra en åtskillnad och se om det finns hemliga uppgifter som kan klassificeras som öppen information. I dag går det inte att kombinera hemlig information med SAP-systemet. Vi och SAP tittar på hur vi kan göra, men alternativet är att lägga den hemliga informationen i separata system.

Hur ser ni på Statskontorets kritik i övrigt?

– De pekar på ett antal problem som vi själva identifierat och som vi kommer att omhänderta. Jag skulle säga att vi varken har mindre eller större problem än andra organisationer av vår storlek som inför ett liknande system.

Räcker det med 2,4 miljarder kronor?

– Projektet hålls inom de budgetramar som finns. Vi kommer att hålla SAP-systemet inom den struktur som SAP erbjuder, sedan anpassar vi Försvarsmaktens verksamhet och organisation till systemet.

När får regering och riksdag en korrekt ekonomisk redovisning?

– Den delårsrapport som kommer efter halvårsskiftet ska vara korrekt. Vi kommer att klara av det utifrån de åtgärder som Statskontoret föreslagit.

Är ÖB införstådd med det hela?

– Ja, det är han. Det är en förutsättning att samtliga chefer är införstådda med projektet, så både ÖB och generaldirektören är väl införstådda med det.

Fakta

Försvarsmakten har tre huvudmål med Projekt Prio:

  1. Ett adekvat besluts- och ledningsstöd från ÖB och högsta ledning till lägre nivåer ska införas.
  2. Externa krav på uppföljning och redovisning ska uppfyllas.
  3. Försvarsmaktens processer ska effektiviseras, rationaliseras och framtidsinriktas.