Med Försäkringskassans systemfiasko i färskt minne är Statskontorets promemoria om Försvarsmaktens it-projekt en obehaglig deja vu-upplevelse.

  • Ett affärssystemsprojekt i mångmiljardklassen.
  • Stor osäkerhet om nyttoeffekter.
  • Avgörande funktionalitet i systemet saknas.
  • Bristande förankring i verksamheten.
  • Systemutveckling i stället för verksamhetsutveckling.
  • Brist på kompetens och erfarenhet på myndigheten. Underskattning av komplexiteten.
  • Resurskonflikter med andra utvecklingsprojekt.
  • Planer och mål spricker.
  • Pengarna rinner iväg.

Gigantiska affärssystemsprojekt som mer eller mindre havererar är inget nytt. I företagsvärlden har exempelvis Ericsson och Levi’s varit illa ute. Men i näringslivet kostar misslyckanden på sin höjd aktieägarnas pengar, vilket så att säga tillhör spelet.

Nu är det skattebetalarnas pengar som satsats och konsekvenserna av ett misslyckande blir större än ekonomiska. Det slår mot två av våra mest grundläggande samhällsfunktioner – socialförsäkringssystemet och rikets försvar.

Försäkringskassan drog i nödbromsen, om än sent. När beordrar ÖB halt?