I sin tillsyn mot Teracom har Post- och telestyrelsen begärt in kalkylunderlag från den statliga medieoperatören. Detta för att myndigheten ska kunna avgöra om Teracom håller en rimlig prissättning på sina utsändningstjänster för radio- och tv-program.

Trots att Teracom fått anstånd vid flera tillfällen har PTS fortfarande inte fått in det begärda underlaget. Därför kräver nu myndigheten att Länsrätten dömer Teracom att betala ett vite på två miljoner kronor.

Teracom ligger under PTS lupp eftersom bolaget äger det nationella marknätet, som är reglerat sedan 2005. Syftet är att skapa konkurrens på marknaden för tv- och radiosändning. Därför får Teracom inte ta ut överpriser för sina tjänster.