Teleca räknar med att blir starkare inom multimedia genom förvärvet av Popwire från Investor Growth Capital och Ericsson. Företaget har 20 anställda med kompetens inom media- och telekomvärlden. I förvärvet ingår även programvaror och patent.

Ingen goodwill
Popwire har bland annat utvecklat teknik för att komprimera video och audio för distribution till exempelvis en mobiltelefon över internet till en pc eller direkt till tv. Teleca uppger att investeringen i Popwire uppgår till cirka 7 miljoner kronor och att förvärvet inte ger upphov till någon goodwill.