FN vill få fram en internationell som regerar spam och som bygger på bästa exempeln i medlemsländerna. Än så länge har många av länderna inga lagar på området.

Och i väntan på att alltfler länder inför spam-lagar ska länderna under en övergångsperiod kunna nyttja sig av FNs internationella spam-regler, enligt Computerworld Danmark.
Detta för att enklare kunna hantera människor och organisationer som står bakom spam.

85 procent
Enligt Internationella Telekomunionen, ITU, så kan 85 procent av all e-post betecknas som spam i en eller annan form.
FN har beräknat utgifterna för spam och spamfilter till omkring 150 miljoner kronor.

Samtidigt riktar spam in sig på nya medieplattformar. I Japan är 9 av 10 spam-meddelanden riktade till mobilanvändaren genom nyttjandet av sms, enligt Computerworld Danmark.