Mobilt bredband är tillväxtmotorn i bredbandsvärlden. Det slår PTS fast i rapporten Svensk Telemarknad för år 2008.

I slutet av 2008 fanns 3 782 000 bredbandsabonnemang i Sverige, en ökning med 626 000 jämfört med år 2007. Mobila bredbandsabonnemang stod för 80 procent av dessa. Totalt surfade 877 000 svenskar med mobila bredbandsabonnemang under 2008, 133 procent fler än året innan enligt PTS.

Även mängden datatrafik i mobilnäten sköt i höjden under året, upp hela 526 procent jämfört med 2007.

PTS kopplar ökningen till att utbudet av internetbaserade tjänster ökar kraftigt, samt att allt fler av dessa erbjuder funktionalitet i mobilen.

– Möjligheten att använda sin uppkoppling var man än är, att inte vara bunden till en viss plats tror jag är väldigt attraktiv. Den andra biten är att tjänsterna blir mer och mer individuella. Användare ser bredbandet och telefonen som allt mer personliga. Den biten tror jag spelar stor roll, säger Stefan Williamson, analytiker på PTS.

Ökade investeringar för att få större kapacitet i mobilnäten är att vänta framöver, tror PTS. Idag är intäkterna på mobil datatrafik låga i förhållande till datamängderna, vilket får myndigheten att spå högre priser mot slutkunderna i framtiden.

Idag spenderar genomsnittssvensken 566 kronor i månaden på telekomtjänster, enligt PTS. Alla de stora mobiloperatörerna i Sverige har signalerat ambitioner om att få sina användare att betala mer för datatjänsterna.

Även fibermarknaden pekas ut som en ljuspunkt på telemarknaden. Antalet fiberanslutningar till bredbandsnätet ökade med 16 procent under 2008, till 590 000 stycken runt om i landet. 60 procent av hushållen i Sverige har idag ett fast bredbandsabonnemang.