CS har tidigare skrivit om det västsvenska nätverket med nio kommuner som agerar gemensamt för att förmå leverantörer att anpassa sina produkter för öppna plattformar som Openoffice. Göran Westerlund, it-chef i Alingsås kommun, berättar att man vid det senaste mötet beslutat att vidga samarbetet till hela 49 kommuner. Därmed skulle förutsättningarna öka för att sätta press på både leverantörer och konsultbolag.

– Vi vill sätta lite fart på de traditionella konsultbolagen som fortfarande jobbar nästan uteslutande med proprietära lösningar. Dessutom tror vi att de konsulter som finns inom öppen källkod behöver visa sig mer för att skapa en trygghet för de kommuner som idag upplever sig att ha behov av supportavtal och liknande, säger Göran Westerlund.

Han betonar att det inte enbart handlar om kontorsprogram, den fråga som man hittills mest lyft fram i diskussioner med leverantörer av verksamhetsprogram.

– I Alingsås ska vi nu byta publiceringsverktyg och valde då Drupal för hanteringen av kommunens webbplats, alingsas.se.

Webbplatsen har av över en miljon besökare om året och består av cirka 6 000 sidor som sköts av ett hundratal licensierade publicister.

Det främsta skälet till att man byter mot en öppen plattform är priset på licenserna när man nu väljer att kasta ut Dreamweaver för huvudredaktörer och Contribute för underredaktörer. Enligt kommunens uträkning skulle licenser för dessa produkter uppgå till nära en halv miljon kronor.

– Vårt problem var att vi hade fler som ville in som redaktörer. Det vi sparar är licenskostnaden för detta. Vi kommer när projektet är klart att ha ytterligare 200 som har möjlighet att ändra sidor, säger kommunens projektledare, Christian Alfredsson.