I dag håller EUs ministerråd möte och väntas diskutera det kontroversiella telekompaketet. Det var från många håll väntat att ett beslut om paketet skulle tas i dag, men enligt Henrik Hansson, regeringens politiskt sakkunnige i frågan, kan frågan istället komma att tas upp vid ett senare tillfälle.

En möjlighet, om inget beslut kan nås i frågan innan dess, är att paketet hamnar hos det Svenska ordförandeskapet som inleds den 1 juli.

– Vi kommer avvakta Tjeckiens ordförandeskap, lyssna på vad de säger och agera utefter det, säger Henrik Hansson.

Ett av skälen till det fördröjda beslutet uppges vara det så kallade Tillägg 138 (numera 46) som röstades igenom i maj. Tillägg 138 sätter käppar hjulet för Telekompaketet och hindrar medlemsländerna från att stänga av individuella internetanvändare utan rättslig prövning.

– Visst, det är bara 138:an man är oense om, men den påverkar hela den delen av paketet. Ministerrådet skulle kunna klubba de andra två delarna, ett annat alternativ är att låta alla tre delar vara kvar. Men det mesta pekar mot förlikning i höst under svenskt ordförandeskap, säger Henrik Hansson, regeringens politiskt sakkunnige till DN.

Frågan kan bli aktuell igen efter det att Sverige tar över ordförandeskapet i EU från och med juli.

Enligt Henrik Hansson har Sverige inte har tagit ställning till hur den fortsatta behandlingen av Telekompaketet ska gå till, i och med att ordförandelandet Tjeckien fortfarande har ansvar för frågan.

Om frågan fortsätter att diskuteras under svenskt ordförandeskap kommer Sverige, som ordförandeland, att vidhålla en neutral ställning i frågan.

– Vi kommer att lyssna på vad kollegorna har att säga. Vi vill sy ihop det här så snabbt som möjligt. Det är viktigt att telekombranschen får nya och reformerade regler på plats, säger Henrik Hansson till CS.