Datatrafiken i de svenska mobilnäten exploderar. Antalet megabyte som skickades via mobilnätet femdubblades under 2008. Mer än 877 000 svenskar surfar i dag i huvudsak via mobilt bredband. Det motsvarar ett av fem aktiva internetabonnemang i landet.

Affärsmässigt ser det långt ifrån lika muntert ut. Under samma period ökade mobiloperatörernas intäkter från datatrafik med måttfulla 76 procent.

Utvecklingen oroar Post- och telestyrelsen. De pressade marginalerna ökar risken för att mobiloperatörerna börjar blockera oönskade och bandbreddskrävande tjänster i de egna näten, för att skydda sina egna intäktsströmmar.

I rapporten Svensk Telemarknad för 2008 tar PTS för första gången tydligt ställning i nätneutralitetsfrågan. Mobiloperatörer ska inte få manipulera trafiken i näten och användare ska fritt få använda tjänster och innehåll utan ingrepp från operatören, anser PTS och efterlyser större befogenheter för att se till att ordningen efterföljs.

– Finns ett behov av reglering är det naturligtvis bra att lagstiftningen ger utrymme för det. I dagsläget har inte PTS möjlighet att reglera på den nivån. Strikt talat är det i dag inte förbjudet för operatörerna att göra den typen av ingrepp i trafiken, säger Marcus Boklund, analytiker på PTS.

På det området väntas EUs omtvistade telekompaket spela en avgörande roll. Om det klubbas igenom under hösten får de nationella telekomregulatorerna större makt att reglera öppenheten i mobilnäten. En nödvändig utveckling, anser Marcus Boklund.

Ett starkare PTS som värnar om nätneutraliteten vore ett hårt slag mot mobiloperatörernas ambitioner att tjäna pengar på tjänster. Förbud mot ingrepp i de egna näten renodlar operatörernas roll som infrastrukturleverantörer.

Ett exempel som PTS lyfter fram i rapporten är att skicka en bild. Tidigare gjordes det via mms, vilket operatören tar betalt för. Nu görs det oftare genom telefonens internetuppkoppling och operatören går därmed miste om intäkter.

Tjänsteleverantörerna jublar över PTS ställningstagande i nätneutralitetsfrågan.


Utestängd. Svenska Rebtel har fått sin ip-telefonitjänst blockerad av operatörer i både Tyskland och Portugal. Han tycker det är viktigt att PTS får möjlighet att värna nätneutraliteten i Sverige.

Hjalmar Winbladh är vd på ip-telefonibolaget Rebtel, vars mobiltjänst tidigare blockerats av operatörer i både Portugal och Tyskland.

– Det är uppenbart att regulatorn behöver ge oss en tydlig spelplan. Det är väldigt välkommet att PTS tar användarnas sida i den här frågan. Bristen på öppenhet i näten ligger som ett lock över alla former av innovation och kreativitet på mobilmarknaden, säger han.

Även jätten Google tar emot initiativet med öppna armar:

– PTS gör helt rätt. Det här främjar innovation i näten. I ett internationellt perspektiv börjar den här frågan verkligen rulla in över Europa, säger Nicklas Lundblad, europeisk policychef på Google.

Fakta

  • Den tyska jätteoperatören T-Mobile blockerar sedan en tid Skypes mobilklient för alla sina Iphonekunder. Beslutet har blivit det mest välkända exemplet på operatörsblockering i mobilnäten.
  • Även Svenska Rebtel har fått sin ip-telefonitjänst blockerad, bland annat av operatörer i både Tyskland och Portugal.
  • Operatörerna har för vana att skylla blockeringen på bristande kvalitet eller bandbredd i näten. Enligt Rebtel handlar det om att utnyttja sitt nätmonopol för att skydda de egna tjänsterna från konkurrens.