Det är en dyster bild av mobilmarknaden som målas upp i PTS rapport om svensk telemarknad 2008. Samtidigt som datatrafiken i näten exploderat så faller priserna kraftigt.

För två år sedan tjänade mobiloperatörerna i genomsnitt 3 000 kronor per överförd gigabyte mobil data. Två år senare var siffran runt 200 kronor.

Under samma period har mängden datatrafik i näten ökat med mer än 500 procent.

Genomsnittsanvändaren av ett mobilt dataabonnemang laddade hem drygt 2 gigabyte i månaden under 2008, enligt PTS siffror. Därmed måste operatörernas nuvarande kapacitetstak snart höjas.

”Ett abonnemang med tak på 3 gigabyte per månad med upp till 14,4 Mbit/s medger exempelvis nedladdning med maximal hastighet i cirka 30 minuter per månad”, står att läsa i rapporten.

Trots den kraftiga dataökningen har mobiloperatörernas ambitioner att tjäna pengar på tjänster i de egna näten i stort gått om intet, konstaterar PTS. Liksom på den fasta bredbandsmarknaden är det fristående molntjänster som driver trafikutvecklingen i mobilnäten.

Samtidigt väntas trafikutvecklingen snart tvinga fram ytterligare investeringar i nätens kapacitet:

”Operatörernas intäkter från abonnemang på mobilt bredband är dock sannolikt för små för att täcka kostnaderna för investeringarna, och därför kan en prishöjning bli aktuell vilket i sin tur sannolikt skulle göra produkten mindre attraktiv. Av den anledningen behöver operatörerna troligen utveckla delvis nya affärsmodeller för att åstadkomma en långsiktigt hållbar affär av mobilt bredband.”