Den sista september ska regeringens e-delegation presentera en strategi för e-förvaltning och it i staten. Uppdraget att ta fram underlag har gått till två stora konsultföretag: Accenture och Gartner.

Gartner ska dra det stora lasset och är det konsultbolag som fått det mest omfattande uppdraget. I det förslag som Gartner ska ta fram ska det bland annat finnas strategier för hur samverkan mellan myndigheter och andra intressenter kan förbättras, hur den offentliga sektorn ska stödja övergången till ny teknik, som ipv6, och hur fler e-tjänster för medborgare och företagare kan utvecklas.

Dessutom ska Gartner ta fram strategier för tekniska interoperabilitet mellan myndigheternas system och hur standardiseringen ska se ut och ge råd i frågan om elektroniska legitimationer.

I Accentures uppdrag ligger bland annat att titta på hur en koncentration av administrativa stödtjänster kan ske i statsförvaltningen. Accenture ska också redogöra för vilka utvecklingsprojekt i statsförvaltningen som är viktigast och behöver prioriteras.

Såväl Gartner som Accenture ska genomföra sina uppdrag i nära samarbete med e-delegationen och andra som deltar i att upprätta strategin. För uppdragen betalar e-delegationen 3 450 000 kronor till Gartner, som avsatt fyra konsulter för arbetet, och 2 750 000 kronor till Accenture, som skickar tio konsulter.

Konsultbolagens förslag ska läggas fram den 3 september. Därefter har e-delegationen en knapp månad på sig att fila på den slutliga strategi som regeringen begärt.

Fakta

...tillsattes den 26 mars i år och har uppdraget att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning.
... består av 13 ledamöter på generaldirektörsnivå och en ordförande, Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.
... har ett sekretariat bestående av en sekreterare och två experter.
... har en arbetsgrupp och en referensgrupp till sitt förfogande.
... hyr plats i Vervas gamla lokaler.
... har en budget på 13 853 000 kronor.