Den ständiga jakten på elak kod och virus flyr datorskrivborden och ut i molnet. Alla stora aktörer på området – däribland Symantec, Panda, Trend Micro och McAfee – är på väg eller finns redan där.

Patrik Bylund, Symantecs tekniska chef i Sverige, säger att anledningen till flytten är glasklar. Det handlar om att minimera antalet säkerhetsrelaterade processorcykler på klienten. Så mycket som det bara går ska in i molnet.

– Vi har precis flyttat en rad säkerhetstjänster till molnet, som skydd av e-post, surftrafik och chatt, säger Patrik Bylund.

Branschkollegan Kudret Karan, säljchef på Trend Micro, tar det hela ett steg längre. Han menar att antivirusprogram på datorn har avlidit som koncept. Det räcker inte till.

– Den numera uppåt 50 megabyte stora virusdefinitionsfilen skulle exempelvis behöva skickas ut till klienten flera gånger per minut för att användaren skulle vara skyddad till 100 procent, säger Kudret Karan.

Säkerhetsexperten Predrag Mitrovic på Truesec applåderar de stora antivirusdrakarnas initiativ att gå över till molnbaserad eftersökning, identifiering och oskadliggörande av fulkod.

– Jättebra, det är precis det jag har efterlyst, säger han.

Predrag Mitrovic öser på med en rad argument varför skydd mot skadlig kod hör hemma i molnet och inte på användarnas datorer.

Exempelvis blir handhavandet mycket enklare för användaren – och det går snabbare att reagera på nya hotbilder då definitioner av virus och annan elak kod finns i molnet och inte behöver distribueras ut.

Riskexponeringen minskar när antivirusprogrammet inte befinner sig på den av virus ständigt uppvaktade datorn.

Dessutom tillkommer naturligtvis den prestandavinst som görs på klienterna.

– Faktum är att jag har svårt att hitta några nackdelar med flytten till molnet, säger Predrag Mitrovic.

Det kan inte Dag Lanerfeldt heller. Han är it-chef på Sida och säger att trenden att allt fler program flyttar ut från den interna it-miljön är jätteskön.

– Allt som gör det lättare för verksamheten att hantera klienterna är av godo. Det innebär mer tid att ägna sig åt verksamhetsutveckling, säger Dag Lanerfeldt.

Han tillägger dock att det är av yttersta vikt att antivirus i molnet ger ett skydd som är likvärdigt det som finns i dag.

Eva Berg, tidigare it-chef vid Sahlgrenska akademin och numera it-rådgivare på Göteborgs universitet, är positiv till flytten från datorn till molnet. Det är inte ovanligt att exempelvis forskare använder sina datorer till tunga analyser och beräkningar, säger hon.

– All processorkraft som kan sparas är bra. Jag är mycket positivt inställd, säger Eva Berg.

Fakta

Antivirusprogrammens flytt ut i molnet är inte en specifik lösning utan flera olika:

  • Panda har döpt sin molnbaserade teknik till Nano. Lokalt på datorn finns bara en minimal signaturfil som letar efter de vanligast förekommande hoten just för ögonblicket.
  • Trend Micro arbetar med en liknande lösning. Enligt företagets teknikchef Raimund Genes handlar den om att få ner ledtiderna från att ett virus upptäckts till att kundernas datorer är skyddade.
  • Symantec har hittills skuffat ut delar av sina tjänster – som skydd av e-post, surftrafik och chatt – till molnet.