Kartläggningen kommer i kölvattnet efter den infekterade debatten om EUs telekompaket. Diskussionen handlade bland annat om hur nätet ska hållas öppet och om operatörer ska få blockera tjänster eller prioritera viss datatrafik över annan.

Men på Näringsdepartementet tycks det råda viss förvirring kring begreppet öppenhet. PTS får nämligen i uppdrag av regeringen att utreda vad själva ordet betyder och vad det innebär för konkurrens och innovation på nätet.

Myndigheten ska dessutom ta reda på hur de svenska operatörernas eventuella inlåsningar och trafikprioriteringar påverkar konsumenter, men även vad de innebär för konkurrensen bland tjänsteleverantörer på nätet.

Som Computer Sweden tidigare rapporterat höjer PTS nu tonen mot diskriminering av tjänster och viss trafik på nätet. I rapporten Svensk Telemarknad, som släpptes nyligen, efterlyser myndigheten tydligare regler som sätter gränser för hur operatörer ska få styra över vilka tjänster kunderna får tillgång till.

Resultatet av PTS granskning ska redovisas den 30 november.