Sociala nätverk är större tjänster än e-post. Aldrig tidigare har medborgare haft så stora möjligheter att göra sig hörda och skapa opinion som nu. Internet väcker, med rätta, känslor.

Den tekniska utvecklingen de senare åren har varit rasande snabb. Traditionella medier och användningsområden flyttar till nätet – vi tittar på tv-program med SVT Play, pratar i telefon via Skype, lyssnar på musik via Spotify och tar del av nyheter via aftonbladet.se.

Under senare tid har det förts en intensiv debatt om internet och öppenhet. En debatt som är viktig och vars andemening jag starkt delar och arbetat och arbetar för.

Vid förhandlingen av telekompaketet på EU-nivå var både integritets- och öppenhetsfrågor i fokus. Sverige – och så gott som samtliga övriga medlemsstater i EU – var emot de ursprungliga formuleringarna av de omdebatterade tilläggsförslagen om att internetanvändande inte ska begränsas. Det skulle riskera att svenska internetoperatörer inte skulle kunna stänga av bredbandskunder som till exempel inte betalat sina räkningar eller som sprider barnpornografiska bilder.

Ett annat argument handlade om nationellt självbestämmande. Jag vill att beslut ska fattats på rätt plats och på rätt nivå. Jag betonar att det som var syftet med tilläggen – att främja att öppet och rättssäkert internet – är bra. För mig är det dock viktigt att den lagstiftning vi fattar beslut om också går att använda i praktiken och inte blir ett redskap i en valrörelse.

Därför ska jag under det svenska ordförandeskapet i höst arbeta konstruktivt för att telekompaketet antas. Det handlar inte bara om att det är viktigt för att förbättra konkurrensen och konsumentskyddet utan också för att det nya paketet leder till större möjligheter att försvara ett öppet internet genom att tillsynsmyndigheterna ska motverka begränsningar och inlåsningar av innehåll och tjänster.

Utöver det här driver jag på debatten om framtidens internet. I Visby i november läggs en grundbult för ett helhetsgrepp om den europeiska it-politiken vid en EU-konferens som jag ansvarar för. Jag ser fram mot inspel från alla som är engagerade i hur it-politiken bör utformas.

När allt fler aspekter av våra vardagsliv flyttar till nätet är betydelsen av en internetuppkoppling grundläggande. Det demokratiska värdet är fundamentalt. Det var därför som regeringen valde att inte gå vidare med den så kallade Renforsutredningen vad gällde avstängning av fildelare.

Brott som begås på nätet ska hanteras som andra brott. Möjligheten att fritt kunna välja mellan olika tjänster är en fundamental del av internet.

Det är den öppenheten som har drivit den snabba utvecklingen på nätet. Alla tendenser till att begränsa tillgången till tjänster ska mötas med skepsis.

Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda hur ett öppet och livskraftigt internet kan garanteras och hanteras.