I dag lämnade fem forskningsmyndigheter över sitt gemensamma förslag till hur regeringens extramiljarder till världsledande strategisk forskning ska fördelas.

Från 2012 ska totalt drygt 1,3 miljarder kronor årligen pytsas ut direkt av regeringen till extra lovande strategiska forskningsprojekt.

Ett par renodlade it-forskningsprojekt finns med bland de som nu föreslås få strategiska forskningspengar direkt från regeringen:

  • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, får 33,3 miljoner kronor för forskning om nästa generations ICT-system. 
  • Linköpings och Lunds universitet får dela på 30,7 miljoner kronor för forskning om framtida mobiltelefoni. 
  • KTH och Linköpings universitet får 30 miljoner kronor för forskning kring stora datorberäkningar av bland annat klimatmodeller. Både KTH:s parallelldatorcentrum PDC och Linköpings superdatorcentrum NSC får del av forskningspengarna.
  • Uppsala universitet får 26 miljoner kronor till en e-vetenskaplig forskningssatsning. 

Totalt har regeringen fått in 112 ansökningar om att få ta del av de strategiska forskningspengarna. 43 ansökningar föreslås nu få pengar efter att ha granskats av 20 internationella forskningspaneler.

Mest pengar går till Lunds universitet och Chalmers i Göteborg som totalt håvar in cirka 700 miljoner kronor var av de strategiska forskningspengarna. De följs av KTH som får sammanlagt 600 miljoner kronor.

Det slutliga beslutet om hur de strategiska forskningspengarna ska fördelas fattas av regeringen.