CS har tidigare tagit upp problematiken kring datorbrister i svenska skolor där det visar sig att bara 25 procent av lärarna har tillgång till en egen dator. Steget mot egna datorer för eleverna är ännu längre, men det finns undantag.

Tornedalsskolan har utvecklat en en ny skolportal som i hösta ska kopplas till den digitala lärplattformen Fronter. Nästa steg i utvecklingen blir att eleverna får egna datorer och därmed slipper bära runt på lika många böcker som tidigare.

– Vi skapar en lärmiljö där elever och lärare tillsammans arbetar med lärandet, precis som på en arbetsplats, säger Tornedalsskolans projektledare, Claes-Jörgen Pohl.

Skolans lärare har redan försetts med bärbara datorer och nu ska cirka 130 elever få datorer som de ska behålla i tre år.

– Om de sedan vill köpa datorn så kommer detta att vara möjligt, säger rektor John Waltari.

Claes-Jörgen Pohl berättar att man inte kommer att förinstallera något i datorerna utan alla lärmedel som digitaliseras kommer att finnas i lärplattformen eller i den nya skolportalen.

– Valet av Macbook, som för övrigt är den i aluminium, gjordes med hänsyn till att den passar bäst i vårt helhetstänkande som ett pedagogiskt verktyg. Vi kan fokusera på funktioner och vad vi vill göra, inte på tekniken, säger Claes-Jörgen Pohl.

Ytterligare en fördel med denna satsning är att skolan inte längre behöva ha några datasalar vilket gör att dessa utrymmen kan användas för annan verksamhet.

På Fronters kontor i Göteborg säger Mats Ahlin att plattformen har stöd för både egenhändigt skapat material och digitala läromedel från företag.

– Det är svårt att veta hur mycket läromedel på papper som helt har ersatts av det digitala, men det finns exempel på skolor som helt har lagt läroböckerna åt sidan.

Fakta

Lärplattformen Fronter, som används på 3 000 skolor världen över, började utvecklas i Norge 1998 och köptes i år av utbildningsföretaget Pearson. Plattformen består av cirka 100 webbaserade verktyg som har utvecklats i samarbete med Fronters användare.