Uppdraget till Post- och telestyrelsen innebär att myndigheten ska utreda begreppet öppenhet på nätet. Exakt vad det ska leda till är oklart. Även på regeringskansliet håller man med om att uppdraget är löst i kanterna.

– Det är lite luddigt. Det handlar om att försöka ta ett helhetsgrepp på de här frågorna, säger Carl-Fredrik Wettermark till DN.

Men för Patrik Fältström, internetexpert på Cisco och regeringens it-rådgivare, är det ett viktigt första steg som kan ta upp frågor om hur operatörer ska hantera nättrafiken på agendan.

Enligt honom är det centrala inte exakt vilken reglering eller praxis som uppstår, utan förutsägbarhet för operatörer och tjänsteleverantörer som bygger affärsmodeller på nätet.

– Det viktiga är inte att det blir en speciell lösning utan att de tittar på det, säger han.

Neutraliteten på nätet har flera nivåer. Dels handlar det om hur operatörer hanterar datatrafiken, om de prioriterar vissa tjänster och väljer bort andra. Men även om hur tillgången till fibernät och annan infrastruktur regleras.

– Om det till exempel kan ändras med nästa regering får fiber avskrivningstider på två till tre år, trots att den har en livslängd på 30 år. Förutsägbarheten är otroligt viktig.

– Det här har jag försökt få regeringen att göra i tio år. Jag är hur glad som helst, säger Patrik Fältström.

Anhängare av nätneutralitet varnar ofta för att operatörer ska börja ta betalt av innehållsleverantörer som därmed får företräde i näten. Det skulle göra det svårare för uppstickare som inte kan konkurrera med de starka jättarna. Enligt en syn på frågan ska precis all trafik, varje datapaket, behandlas lika. En dålig lösning, enligt Patrik Fältström. Viss styrning av är av godo, anser han. Men det måste ske öppet.

– Man behöver inte använda reglering, men jag hoppas att vi får en överenskommelse på marknaden om vad en Internetaccess innebär. Både så att de som köper vet vad de får och så att leverantörer vet vad som gäller.

Samtidigt är han öppen för att det byggs parallella nät för speciella tjänster. Hans arbetsgivare Cisco satsar till exempel stort på videokonferenssystem som kräver anslutningar av mycket hög kvalitet.

– Jag pratar inte om att man ska förbjuda andra typer av ip-nät. De kommer behövas av en massa anledningar.