Sedan protesterna efter det iranska presidentvalet bröt ut den 12 juni har möjligheterna att föra ut information ur landet kraftigt begränsats. Den iranska regeringen har förbjudit utländska journalister att rapportera om protesterna samt blockerar både mobiltelefonsamtal och stora delar av internet.

Uppgifterna är motstridiga, men mycket tyder på att varken irc eller webbtjänster som Facebook och Gmail fungerar normalt.

Det arbetar en löst sammansluten grupp internetaktivister, skapad av personerna bakom The Pirate Bay, rörelsen bakom sajten Werebuild.eu och anti-scientologigruppen Anonymous, nu febrilt med att råda bot på. Arbetet har under natten mynnat ut i webbportalen och forumet iran.whywheprotest.net. Där postas löpande information för personer som befinner sig i Iran samt nyheter om vad som sker i landet.

– Samtidigt som ett gäng satts sig med att översätta viktig information från engelska till persiska har ett annat gäng engagerat sig i att sätta upp anonyma Tor- och proxyservrar. Allt har sedan matats in till Iran via hemliga och betrodda informationskanaler, så att bekräftat säker information kan spridas. Ett tydligt exempel på styrkan i internetbaserat grupparbete, skriver bloggaren och aktivisten Marcin de Kaminski, som deltagit i arbetet med sajten.

Ett av huvudmålen har varit att sätta upp proxyservrar som iranska medborgare kan använda för att säkert koppla upp sig mot nätet. De iranska myndigheterna blockerar sedan ett par dagar tillgång till internet för regimkritiska nätanvändare och obekväma sajter.

Flera av nyckelpersonerna i den nya rörelsen var även aktiva i nätprotesterna mot EUs telekompaket och i den pågående fildelningsdebatten.