Standarden html 5 är särskilt inriktad mot webbapplikationer, något som inte har tillräckligt gott stöd i dagens versioner av html. Men det innebär att html 5 ger sig in på den planhalva där tekniker som Flash, Silverlight och JavaFX kämpar mot varandra.

Dion Almaer, medgrundare av sajten Ajaxian Web och ansvarig för utvecklingsverktygen hos Mozilla, anser att html 5 blir mycket viktig.

– Html 5 återuppfinner webben, säger Dion Almaer till Computerworld.

Han lyfter fram nya funktioner som bättre stöd för video och grafik på nätet som de stora fördelarna. Den nya funktionen ”canvas”, som används för tvådimensionell grafik, har också starkt stöd från några av internetjättarna, som Google, Apple och Mozilla.

Ian Fette, chef över Googles webbläsare Chrome, tror också starkt på html 5.

– Applikationerna kommer att bli snabbare och känslan blir bättre för användaren. Gränsen mellan webbapplikationer och program på skrivbordet suddas ut, säger Ian Fette.

Om alla löftena infrias kan Adobe, Microsoft och Sun ha dystra tider framför sig. Deras properitära insticksprogram riskerar att bli överflödiga när alla viktiga funktioner erbjuds i direkt i html, en öppen standard.

Enligt Ian Hickson, redaktör för html 5, är just det en av ambitionerna med standarden.

– De är lösningar från en enda leverantör och passar inte riktigt in i webben som plattform. Det har alltid varit ett problem att sitta i knäet på en enda leverantör. Vad händer om den väljer att lägga ner produkten du använder? Eller om den börjar ta betalt? Med en öppen plattform finns inte de riskerna eftersom att vi har sann konkurrens, säger Ian Hickson.

Men hans syn på webben är större än så:

– Det vore ett stort steg bakåt för mänsklighetens främsta plattform för utveckling om den kontrollerades av en enda leverantör precis som tidigare plattformar, exempelvis Windows.

Samtidigt har insticksprogrammen en stor fördel: De finns redan tillgängliga i dag. De flesta webbläsarna har så smått börjar stödja funktionerna i html 5 men den färdiga standarden är flera år bort. Google Chrome och kommande Firefox 3.5 får visst stöd för videofunktionerna och Internet Explorer 8 stöder bland annat lokal lagring.

Just denna poäng vill även Microsoft lyfta upp, som fått kritik för att vissa av de nya teknikerna inte stöds än, till exempel canvas.

– Html 5 är ett fortgående arbete och utvecklarna säger att det ligger mellan fem och tio år bort så det är för tidigt att göra några jämförelser i dag. Silverlight kommer att vara en nödvändighet eftersom det erbjuder mer avancerade funktioner, säger en av Microsofts talespersoner till Computerworld.

Exempel på dessa funktioner är en mer avancerad programmeringsmodell med hjälp av C#, 3d-grafik och möjligheten att köra applikationer utanför webbläsaren. Dave Story, chef för utvecklingsverktyg hos Adobe, har en liknande inställning.

– Webbläsarmarknaden är uppstyckad med mycket inkompatibilitet mellan prgrammen. Html 5 ligger minst ett decennium bort och det återstår att se vilka funktioner som implementeras konsekvent i alla webbläsare. Samtidigt kommer Flash att fortsätta leverera en plattform med en rikare och mer engagerande användarupplevelse, säger Dave Story.

Fakta

Några av nyheterna som lyfts fram av utvecklare är dessa:

  • Canvas – ett avancerat gränssnitt för att rita ut tvådimensionell grafik på webbplatser.
  • Lokal lagring – låter webbläsaren spara information direkt på användarens dator. Informationen ligger kvar även om sidan stängs ner.
  • Web workers – En metod som låter utvecklaren köra processer i bakgrunden, parallellt med den sida som visas.