Såväl Accenture som Logica, två av de tyngsta it-leverantörerna, medger nu att man gjort fel i sina uppdrag hos Försäkringskassan. Konsultbolagen kommer att betala igen mångmiljonbelopp till myndigheten.

– Det är ett ordentligt underbetyg till branschen, säger Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan sedan två månader tillbaka.

Konsultbolaget Accenture har under flera år haft ett stort inflytande som rådgivare till Försäkringskassans ledning, och varit nära förknippat med både myndighetens stora omorganisation och dess it-strategi.

Efter det stora kaoset under fjolåret meddelade Försäkringskassans nya generaldirektör i våras Adriana Lender att Accentures managementkonsulter inte längre var välkomna och att konsultbolaget borde ha varnat för riskerna i förändringsarbetet.

– Ger man goda råd mot betalning måste man också fundera på vad resultatet blir. Det finns ett moraliskt ansvar för hur man agerar mot sina uppdragsgivare, sa Adriana Lender till CS i mars.

Nu har diskussionerna mellan Försäkringskassan och Accenture landat i att konsultbolaget backar. Dessutom betalar man tillbaka upp till 10 miljoner kronor, i form av en "rabatt" på framtida kostnader.

– Accenture har medgett att de gav oss råd som var dåliga, säger Stefan Olowsson.

Uppgörelsen innebär att Accenture får fortsatt förtroende att genomföra de it-projekt som de är kontrakterade för. Det handlar om tandvårdssystemet och migreringen av data från stordatorsystemet Bull till Unix. Däremot kommer Accenture inte att användas för strategiuppdrag.

Stefan Olowsson förhandlar nu också med Logica, som är huvudleverantör till det kraftigt försenade och fördyrade projektet för ett nytt stödsystem till kundtjänsten och nya självbetjäningstjänster på nätet. Också här är en uppgörelse nära, och summorna kan för Logica bli ännu större.

– Accenture har ju åtminstone levererat något, säger Stefan Olowsson.

I fallet Logica handlar det om att bolaget som huvudleverantör inte tagit det ansvar som förväntats. I stället har ansvaret delegerats till ett antal underleverantörer, som också fått utnyttja Logicas ramavtal.

Riksrevisionen ansåg i sin granskning av Försäkringskassans it-upphandlingar att Logica bör krävas på vite, men Stefan Olowsson har valt att lösa saken utanför rättssalen.

– En tvist av det slag som Riksrevisionen efterlyste skulle pågå till döddagar, vi når hellre en uppgörelse. Både Accenture och Logica är stora leverantörer och varken de eller vi vill ha en dålig relation till varandra, säger Stefan Olowsson.

Men det har funnits på förhandlingsbordet att driva de här sakerna rättsligt?

– Ja.

Fakta

Efter CS avslöjanden och kritik från Statskontoret och Riksrevisionen har Försäkringskassan granskat de projekt där Accenture varit delaktiga. Granskningen har visat att Accenture enligt Försäkringskassan fullgjort sina avtalsåtaganden.