– Vi har haft ett bra samarbete med Försäkringskassan över flera år. Med detta vill vi visa att Försäkringskassan är en högt prioriterad kund för oss, och att vi är beredda att lyssna och investera i vår fortsatta relation, säger Accentures marknadschef Anna Markelius om mångmiljonrabatten.

– Försäkringskassans ledning hade önskat att Accenture starkare och mer proaktivt signalerat om potentiella risker och konsekvenser av Försäkringskassans stora förändringsagenda under 2008. Vi har tagit till oss av denna kritik.

Logica kommenterar sin situation så här:

– Allt som har genomförts i det här projektet har skett i övereskommelse med Försäkringskassan och de har haft full insyn i vilka underleverantörer som varit inblandade. Försäkringskassan övertog projektledaransvaret från våren 2008 och sedan dess har Logica endast tillhandahålligt resurser till projektet, säger Anna Carlsson, pr-ansvarig på Logica Sverige.

– I övrigt för vi en nära dialog med Försäkringskassan, som är en av Logicas viktigatse kunder. Vi är övertygade om att vi kommer fram till en konstruktiv lösning framåt tillsammans med dem.