Med hjälp av europeiska telekomföretag har den iranska regeringen skapat en av världens mest sofistikerade lösningar för att kontrollera och censurera internet, skriver Wall Street Journal och pekar ut Nokia Siemens som en av huvudleverantörerna.

Landets regim har kapaciteten att undersöka enorma mängder elektroniska meddelanden, vilket även gör det möjligt att samla in och indexera information om enskilda individer. Mycket tyder på att tekniken används för fullt just nu, mot bakgrund av de pågående och våldsamma protesterna mot resultatet i förra veckans presidentval.

Övervakningslösningen har, åtminstone delvis, skapats som en del i ett projekt lett av telekomjätten Nokia Siemens Networks, med Nokia och Siemens som medlemmar, under andra halvan av 2008, uppger tidningen Wall Street Journal.

– Övervakningscentret installerades som en del av ett större projekt. Om man säljer nätverk säljer man automatiskt också möjligheten att övervaka kommuikationen i dem, försvarar sig Ben Roome som är talesperson för projektet.

Den iranska regimen har experimenterat med nätövervakning under de senaste månaderna men inte använt tekniken i stor omfattning innan den senaste tidens oroligheter bröt ut.

– Vi visste inte att de kunde göra så här mycket. Nu vet vi att de har kraftfulla verktyg för komplex övervakning i nätverket, säger en tekniker i Teheran till Wall Street Journal.

Den teknik som används för övervakningen kallas deep packet inspection på engelska. Den innebär att utrustning placeras så att den fångar upp datatrafik som mejl, internettelefoni och meddelanden på sociala sajter. Paket som skickas plockas i sär och genomsöks efter sökord, vilket tar några milliskunder.

Genomsökning av trafiken i Iran görs på ett enda ställe, enligt tekniker som känner till systemet. Wall Street Journal har inte kunnat avgöra om utrustningen från Nokia Siemens Networks används för just de sökningarna.

Regimens möjligheter att övervaka internettrafiken kan vara en förklaring till att internettrafiken inte har avbrutits under den rådande krisen i Iran. Däremot kan övervakningen vara anledningen till att internettrafiken till och från landet har gått långsamt sedan oroligheterna bröt ut.

Användare i Iran rapporterar att deras uppkopplingshastigheter sjunkit till en tiondel av den normala sedan dess.

Internet har kommit att spela en nyckelroll i det politiska spelet kring valet i Iran. CS har tidigare rapporterat om hur löst sammansatta grupper av internetaktivister jobbar aktivt med att sätta upp bland annat anonyma Tor- och proxyservrar för de som protesterar.

Den amerikanska regeringen uppges också ha bett Twitter senarelägga en planerad uppgradering på grund av den roll mikrobloggtjänsten kommit att spela vad gäller att föra ut information ur landet.

Fakta

Ett mått på hur mycket den elektroniska kommunikationen i Iran har ökat är mängden fiberoptisk kabel i landet.

Enligt nätbolaget Telecommunication Company of Iran fanns det 6 896 km fiberoptisk kabel i landet år 2000.

2008 var den motsvarande siffran 71 256 km, alltså mer än tio gånger så mycket.