TDC säljer sin svenska installationsverksamhet till Eltel Networks Infranet. Affären omfattar även ett antal uppdrag för underhåll av mindre företagsväxlar.

Totalt berörs 116 personer av affären. Samtliga erbjuds anställning på Eltel Networks.

– Företagskommunikation är ett strategiskt område där Eltel Networks planerar att växa och ta marknadsandelar de kommande åren. Affären gör att vi blir ännu starkare inom kvalificerade tjänster för installation och service av företagskommunikation åt operatörer och integratörer, säger Axel Hjärne, vd på Eltel Networks.

Affären väntas bli klar 1 september.