I en stor artikel rapporterade amerikanska Wall Street Journal igår om den Iranska regimens möjligheter att övervaka tele- och Internettrafik, samt pekade ut Nokia Siemens som en av huvudleverantörerna av övervakningsutrustning.

Nyheten fick stort genomslag i medier världen över och citerades bland annat av Computer Sweden. Uppmärksamheten får nu Nokia-Siemens att avslöja mer om affärerna i Iran.

Telekomjätten bekräftar att man hjälpt Iran med utrustning som möjliggör avlyssning av telefonsamtal både via det mobila och det fasta nätet. Utrustningen såldes till och implementerades av den Iranska statliga teleoperatören Telecommunications Company of Iran, TCI, under den andra halvan av 2008.

Utrustningen kan dock inte användas för att avlyssna internettrafik, internationella telefonsamtal eller annan datatrafik, påpekar Nokia Siemens. Ursprungsartikeln i Wall Street Journal pekar ut Nokia Siemens som en av flera leverantörer i ett större projekt med syftet att låta den Iranska regimen avlyssna och analysera både data- och telefontrafik.

Vidare menar Nokia Siemens att utrustningen man sålt till Iran är i linje med de lagar och bestämmelser som gäller i både EU och USA. Den Iranska regimen ska alltså inte ha fått större möjligheter till avlyssning än andra länder som Nokia Siemens levererar till.