Röststyrning av plockning på lager är en teknik som växer stort, trots lågkonjunkturen.

– I dag är det mindre än tio procent av alla lager som har röststyrd plockning. Men det ökar med 20–30 procent per år i de större lagren, säger Tim Payne, analytiker på Gartner.

Orsaken till att tekniken raskt ökar i popularitet är de stora produktivitetsökningar som uppnås. Det handlar vanligen om 10–20 procents ökning av produktiviteten, enligt Gartner.

– Återbetalningstiden för röstplockning ligger på 6–7 månader i rätt miljö, säger Tim Payne.


Sune Montonen är platschef på Coops lager Broterminalen. Röststyrd plockning innnebär färre fel och högre produktivitet, menar han.

Coop är ett av de företag som har infört röststyrd plockning med gott resultat. Men målet med projektet var till en början inte att öka produktiviteten, utan att förbättra kvaliteten. Röststyrningen skulle enligt planen minska antalet felaktiga plock och därmed antalet fel i leveranserna ut till butikerna.

– Vi startade 2005 i Malmö. Och då upptäckte vi att det även ökar produktiviteten, så vi beslutade att införa det på alla våra lager, säger Sune Montonen, platschef på Broterminalen som är Coops i särklass största lager.

Den röststyrda plockningen har inneburit att plockfelen har minskat med 65–85 procent, beroende på typ av vara, vilket innebär 99,9 procent rätt plockat. Produktiviteten har samtidigt ökat med ungefär 20 procent.

På Broterminalen beslöt man därför att ta tekniken ett steg till. Den röststyrda plockningen har integrerats med automatiska truckar i en lösning kallad Pick-n-go. Det innebär att även truckarna styrs med rösten. Pick-n-go-trucken eskorterar automatiskt plockaren i lagergångarna och stannar i perfekt plockposition. Trucken levererar färdigfylld pall till utlastning och hämtar en ny tom pall.

– Den här kombinationen möjliggör en effektivisering på 80 procent, säger Sune Montonen.

Automatiska truckar passar dock inte för alla typer av plockning på lagret. Den stora effektivitetsökningen fås bara vid stora ordrar.

– De automatiska truckarna använder vi för plockning av order till stormarknader. Till bensinsmackar använder vi manuella truckar. Men röststyrd plockning använder vi till alla typer av order, säger Sune Montonen.

Tim Payne på Gartner tror att röststyrning kommer att fortsätta att sprida sig till alla möjliga olika typer av uppgifter i lagren.

– Tekniken har mognat nu. Den är robust och det anses inte finnas några tekniska hinder för dess spridning, säger han.

Även Sune Montonen ser det som mycket troligt att röststyrning kommer att fortsätta spridas i rask takt.

– Egentligen är det ju en självklarhet. Folk är inte födda med en bärbar dator, men de är födda med en röst, säger han.

Fakta

Röststyrd plockning innebär att plockaren kommunicerar direkt med lagersystemet med hjälp av rösten. Tekniken ersätter handterminal eller pappersbaserade system.

Själva plockningen sker dock fortfarande manuellt.

Röststyrning kan även användas för andra uppgifter: exempelvis vid lagerinventering, eller för att styra truckar.