Trots den uppeldade debatten kring nätfrihet, upphovsrätt och Piratpartiets framgångar i EU-valet så lyser it- och telekomfrågorna med sin frånvaro på agendan inför höstens EU-ordförandeskap. Det står klart sedan statsminister Fredrik Reinfeldt igår presenterade Sveriges prioriteringar inför det stundande ordförandeskapet.

Som väntat kommer telekompaketet att dominera höstens it-politiska agenda. Att baxa paketet genom en tredjebehandling för att till slut nå en överenskommelse mellan EU-parlamentet och ministerrådet är högsta prioritet på området. Utöver det är frågan om en gemensam spektrumpolitik inom unionen den enda it-relaterade frågan som lyfts fram i regeringens prioriteringar inför hösten.

Anledningen är lika mycket praktisk som politisk. Som CS tidigare rapporterat om måste måste en överenskommelse träffas om telekompaketet innan det blir meningsfullt att diskutera andra it-frågor överhuvudtaget. Paketet innehåller nya regler på en mängd områden kopplade till bredbandsinfrastruktur, spektrumpolitik, mobila tjänster och Internets utveckling.

– Telekompaketet är det mest akuta, det vi måsta ta itu med direkt. Att få till en förlikning och en bra överenskommelse där ser vi som en huvuduppgift, säger Annelie Mannertorn, departementssekreterare och samordnare i Telekomfrågor på Näringsdepartementet.

Förutsatt att man lyckas nå en överenskommelse kring telekompaketet finns ambitionen att åtminstone kunna inleda nya diskussioner om hur den framtida it-politiken i Unionen ska utformas. Enligt tidsplanen ska detta ske på en högnivåkonferens i Visby den 9 november under ledning av statssekreterare Leif Zetterberg och infrastrukturministern Åsa Torstensson.

– Vi räknar med att åtminstone kunna sätta en prägel på den framtida it-agendan, säger Annelie Mannertorn.

Utöver telekompaketet kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson i huvudsak sysselsätta sig med transportfrågor och att förbättra unionens logistik- och fraktmöjligheter. Det ske i vad man kallar ett ramverk för ”intelligenta transportsystem”, en av Åsa Torstenssons högst prioriterade uppgifter under ordförandeskapet.