Från och med augusti går Handelshögskolan i Stockholm över till Live@Edu för studenternas e-post. Sammanlagt 2 000 studenter, plus 13 000 alumnielever, kommer att använda tjänsten.

It-chefen Dan Magnusson säger att valet föll på Microsoft istället för Google på grund av att hela it-miljön redan är Microsoftbaserad. E-posten körs i dag på Exchange och därför blir förändringen mindre både för eleverna och it-avdelningen.

– Vi har en ganska renodlad Microsoftmiljö. Då blir det naturligt att vi bygger även det här på Microsoft. Men funktionellt tror jag inte det är någon större skillnad mot Google, säger Dan Magnusson.

Han räknar med vissa besparingar i arbetstid efter övergången, men säger att det inte rör sig om några stora pengar. Den stora drivkraften var istället att tjänsten blir bättre för eleverna, med exempelvis betydligt större lagringsutrymme.

Både Microsoft och Google erbjuder sina molntjänster gratis till universitet och högskolor. Orsaken är att det är en chans för dem att befästa vanor och mönster hos eleverna, och chansen blir större att de fortsätter använda samma tjänst efter utbildningen.

Har ni några garantier från Microsoft på att Live@Edu fortsätter att vara gratis?

– Vi har egentligen inga sådana garantier. Men generellt har både Google och Microsoft en annan prissättning mot universitet och högskolor, och den modellen tror jag inte de vill ändra.