Solna tingsrätt ålägger internetleverantören Ephone att lämna ut kunduppgifterna bakom en ip-adress, som misstänks för upphovsrättsintrång.

En av Ephones kunder är misstänkt för att ha delat ut upphovsrättsskyddade ljudböcker från en ftp-server. Ephone har hela tiden motsatt sig kravet på utlämning med hänvisning till att det inte bevisats att personen bakom ip-adressen gjort något brottsligt, samt att utlämnandet av uppgifterna strider mot Europakonventionen.

Nu slår Solna Tingsrätt fast att uppgifterna måste lämnas ut. Ipred-lagen har därmed för första gången prövats juridiskt.

Tingsrätten anser att det finns sannolika skäl för att intrång i upphovsrätten skett och Ephone åläggs därför att lämna ut uppgifterna, annars väntar ett vite på 750 000 kronor.

Ephone får även betala rättegångskostnader på ungefär 75 000 kronor.