Här förklarar Levonlines vice vd Anna Larsson vad som hände när Säpo och utrikesdepartementet ringde. Resultatet blev att det invandringsfientliga partiet Sverigedemokraterna och de ökända Muhammedteckningarna försvann från Levonlines servrar.

UD och Säpo har fått hård kritik för vad som uppfattas som påtryckningar om att inskränka yttrandefriheten, och Levonline har fått kritik för att de böjt sig för påtryckningarna. I en e-postintervju svarar Anna Larsson på Computer Swedens frågor:

Vilka har ringt angående karikatyrerna? Vilka ringde de till?
- UD till Torkel Nyberg [Levonlines vd]. Säpo till Anna Larsson.

Vad sa de?
- Upplyste oss om Sverigedemokraternas hemsidor och responsen i världen och Sverige på dessa sidor.

Förekom några påtryckningar, som hot om stämning?
- Nej.

Vad gjorde ni?
- Avslutade SDs abonnemang hos oss.

Vad har ni för regler för era kunder när det gäller innehållet på webbsidor?
- Våra Allmänna villkor, publicerade på www.levonline.com.

Hur har Sverigedemokraterna varit som kunder?
- Oväsentligt i sammanhanget.

Stämmer det att Sverigedemokraterna tog bort karikatyrerna på eget initiativ?
- Vet ej.

Hur ser du på hela affären?
- Vi anser att vi under de omständigheter som rådde i världen och Sverige handlade riktigt. Vi tror och hoppas att vårt handlande påverkat läget till det bättre för svenska familjer i utlandet, våra anställda, oss själva och andra berörda.

- De åtgärder vi gjorde står vi för till hundra procent. Vi anser oss ha rätten att bestämma vad som hanteras på våra servrar enligt de bestämmelser som vi anger i våra Allmänna villkor.