Antipiratbyråns utredare bröt av allt att döma inte mot lagen i sin bevisinsamling i fallet Ephone. Det säger flera ledande it-jurister CS har talat med. Samtidigt saknas många pusselbitar om fallet för att kunna göra en fullständig bedömning.

– Generellt föreligger dataintrång om du olovligen tar dig in i någon annans slutna utrymme i den virtuella världen. Prövningen kokar då ned till definitionen av ordet olovligen, säger Henrik Rasmusson, åklagare med erfarenhet av flera data- och it-relaterade rättegångsfall.

Henrik Rasmusson ledde förundersökningen i vad som blivit det mest uppmärksammade dataintrångsfallet i Sverige. I slutet av 2006 åtalades sex personer i Folkpartiet för att olovligen ha loggat in på Socialdemokraternas intranät Sapnet. En av dem fälldes.

– Är det olovligt utifrån den vars utrymme man tar sig in i, eller den vars ingång i utrymmet man använder? I fallet med socialdemokraterna och SAPnet var det ingen som gett någon person tillstånd att använda inloggningsuppgifterna, fortsätter Henrik Rasmusson.

Gav kontoinnehavaren sitt medgivande till Antipiratbyrån innan hans konto användes för bevisinsamling föreligger alltså sannolikt inget dataintrång, menar han.

Jim Runsten är advokat och it-specialist på advokatbyrån Bird & Bird. Han kommer till en liknande slutsats:

– Om det du säger stämmer så blir frågan vilka användarvillkor som gäller för inloggningen. Finns det inget som uttryckligen säger vad han får göra med sitt konto, vad har han då gjort för fel?

Samtidigt betonar de båda att lagtexten är brett skriven på området. Än saknas mycket information för en fullständig bedömning av fallet.

Är det här ett fall som skulle kunna tas upp för prövning?

– Jag kan inte från min ringa kunskap just nu svara på det. Min preliminära bedömning är att om du har tillstånd från den vars ingång du använder så sker inget olovligt. Men skulle man ha alla fakta på bordet och få en konkret anmälan från den som är drabbad, då skulle vi ta ställning till det. Det är en principiellt intressant fråga, säger Henrik Rasmusson.