CS chefreaktör Johan Hallsenius modererade debatten om personlig integritet.

Flera av debattörerna hävdade att integriteten sakta men säkert håller på att stärkas men vi kanske måste vara beredda att omformulera vad denna personliga integritet står för.

– Mekanismerna för att upprätthålla den personliga integriteten kommer att behöva ändras, men självklart kommer vi att ha ett privatliv som inte staten eller någon annan kommer åt även i framtiden, hävdade exempelvis forskaren Markus Bylund från Sics.

Även justitiekanslern Göran Lambertz sade att vi på olika sätt stärker integriteten, även om den i andra sammanhang är hotad.

Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet, var inte lika övertygad, men var ändå hoppfull för framtiden.

– Utrymmet för det som är rent privat minskar, men samtidigt öppnar detta för helt nya, positiva möjligheter, sade han.

Exempelvis lämnar vi ju bort en hel del information om oss själva när vi handlar med kort, något som vi dock gärna gör för att få ökad service och bekvämlighet.

Seminariet gav också en god överblick över rättsläget inklusive de problem som är förknippade med att rättsligt reglera ett skydd för privatlivet.

– Det finns flera motstridiga intressen, där vi måste hitta en ny balans mellan dessa, sa Datainspektionens generaldirekt Göran Gräslund.

En sådan konflikt handlar om yttrandefriheten, där Göran Gräslund menade att det borde kunna finnas en bortre gräns för vad man kan få säga och publicera.

Folkpartiets riksdagsledamot Camilla Lindberg deltog även i debatten, som kom att hamna mitt i den heta FRA-debatten förra året.

– Jag hade egentligen inte alls tänkt driva de här frågorna när jag kom in i riksdagen, utan hade tänkt bli en skolpolitiker, sa hon.

Trots det fick hon "politikens halaste tvål" i knäet.

– Tyvärr tror jag att många politiker saknade fingertoppskänslan i debatten om FRA-lagen. Och det är allvarligt när medborgarna tappar förtroende för politikerna, som skedde förra året.

– Politikerna ville inte bara lyssna på medborgarna. De ville bara avlyssna, sa hon.