Desirée Liljevall (s), Max Andersson (mp), Lars-Axel Nordell, (kd) och Eliza Roszkowska Öberg, (m) diskuterade it-politik i Almedalen.

– Vi måste gå från ord till handling.

Mikael von Otter från IT & Telekomföretagen inledde seminariet i Almedalen om en modern it-politik. Han är själv författare till rapporten "Färdplan för tillväxt och välfärd - en uppdaterad it-politik". Tältet på Almegas gård i Visby var full med besökare som trängdes medan regnet föll på utsidan.

Den nya rapporten spänner över ett stort antal politikiska områden och lägger också fram ett stort antal konkreta förslag.

– Rapporten innehåller mer än 60 olika konkreta förslag, dessutom uppdelat på olika departement, sa Mikael von Otter.

Exempelvis föreslås att "resandetunga" myndigheter ska minska sitt resande med 50 procent genom att använda modern teknik. Ett annnat förslag var att alla elever, åtminstone i de högre årskurserna i grundskolan, ska ha en egen dator.

Rapporten kommenterades sedan av både branschföreträdare och politiker. Betyget var mycket positivt,inte minst från politikerna.

– Det är en riktigt bra rapport, inte minst eftersom den tydligt visar på bristerna i regeringens politik, sa exempelvis Desirée Liljevall, socialdemokratisk riksdagsledamot och it-politisk talesperson.

Max Andersson från miljöpartiet tyckte också att rapporten lyfte fram viktig kritik, och tog Ipred och FRA-frågorna som exempel.

De två representanterna för den borgerliga sidan, Lars-Axel Nordell från kristdemokraterna och Eliza Roszkowska Öberg från moderaterna tyckte att rapporten hade många viktiga och konkreta förslag.

– Kritiken i den här rapporten riktar sig mot politiker i stort och det är bara att instämma i att vi varit dåliga på att ha en dialog mellan politik och näringsliv, sa Eliza Roszkowska Öberg.

Lars-Axel Nordell från kristdemokraterna tyckte framför allt att det mest besvärande var den bristande samordningen mellan olika departement och myndigheter.

– Det händer massor av bra saker, också ute i landet, men vi brister i samordning och därför syns inte de goda exemplen tillräckligt, sa han.

Debattens moderator, CS chefredaktör Johan Hallsenius, undrade vilka områden som framför allt måste prioriteras framöver och svaret var mer eller mindre enhälligt: skolan och vården.

– Våra lärare och elever måste få tillgång till datorer i skolan. Egentligen borde alla i skolan ha tillgång till en egen dator, men det är något jag måste kolla med Mona först, sa socialdemokraternas Desirée Liljevall och syftade givetvis på Mona Sahlin.

Max Andersson såg också skolan och de yngre som centrala, men såg även partipolitiska dimensioner i detta.

– Klyftan i svensk politik går inte mellan höger och vänster, utan mellan de som är födda före 1970 och de som är födda efter 1970. De yngre har helt andra förväntningar på samhället och på demokratin, sa han.

Även branschens företrädare var nöjda med rapportens innehåll. Magnus Larsson från Expander lyfte fram upphandlingsreglerna, som han menade måste ändras, en uppfattning som även delades av IBMs vd Johan Ekesiöö.

– Vi måste upphandla på ett nytt sätt som sätter fokus på funktioner och på innovationer. Dagens regler fungerar inte bra, sa han.

Johan Ekesiöö hade dock önskat mer fokus på behovet av e-legitimationer, som enligt honom skulle öppna dörrren för både tjänster och en ökad demokrati.