Just nu pågår utbyggnaden av Sveriges stadsnät. Regeringen sätter med sitt mångmiljardbidrag ramarna för utbyggnaden. Sedan starten har man talat sig varma för för operatörsneutrala nät. Kommuner och en del företag har hakat på.

Men nu höjs kritiska röster mot modellen som kanske fungerar i storstäder, men inte på landsbygden.

- Vem ska investera i infrastrukturen, frågar sig Bengt Ekenstierna, vd på Sydkraft Bredband.

Ekenstierna menar att nätägarna har kostnader som de inte kan få igen genom avtal med tjänsteleverantörerna. Enda möjligheten är att höja priserna för konsumenterna. Sydkrafts marknadsundersökningar visar att konsumenterna inte ens är beredda på en höjning med 20 kronor för att få fler tjänsteleverantörer.

Bredbandsbolagets vd Peder Ramel är irriterad. Inte heller han ser någon möjlighet på att tjäna pengar på att släppa in konkurrenter i företagets nät. Han anser att en nätägare som Bredbandsbolaget kan hålla en bättre kvalitet om de står för tjänsterna.

Dålig kvalitet
? Vi kan tänka oss att leverera innehåll i andra nät om vi får en bra kalkyl. Men marginalerna har varit för låga. Vi har inte förtroende för att operatörerna håller tillräcklig kvalitet.

? Det är skitsnack att kvaliteten skulle vara ett argument. Tycker folk att det för dåligt får de väl byta till Telia då, säger Patrik Emanuelsson, IT-chef på Svenska Bostäder.

Bostadsbolaget satsar på att bygga egna bredbandsfibernät till sina hus i Stockholmsområdet, 45 000 lägenheter. Nu upphandlas tjänsteleveransen för bostadsområdet i Järva, nordväst om stan.

Ip-tv svårt att genomföra
Peder Ramel vidhåller kvalitetsproblemen.

- Jag är tveksam till flera olika leverantörer av tele. Och det är absolut omöjligt med fler än en av tv, det tar en enorm plats i näten, säger han.

Kravet för bra tv, fem MB/s, är enligt Peder Ramel för stort för konkurrensutsatta nät. Han tror att det skulle gå att låta en leverantör stå för varje kanal, men påpekar att det är en ren framtidsvision.

? Två av våra fastighetsnät börjar erbjuda tv i höst. I ett av dem blir det minst två leverantörer, säger Patrik Emanuelsson på Svenska Bostäder.

Även om han talar sig varm för tjänsteneutrala nät håller han med om att det måste vara en större volym i antalet lägenheter för att det ska löna sig. Svenska Bostäder samarbetar därför med Stockholmshem och Familjebostäder. Tillsammans står de för över 100 000 lägenheter.

Läget är ett helt annat på landsbygden. Där har också Teliasonera med sitt affärsområdet Skanova nästan monopol på näten. Flera oberoende bredbandsleverantörer tycker att de otillbörligen drar nytta av sin starka ställning. Sydkraft Bredbands vd Bengt Ekenstierna lämnade i slutet av juni in en anmälan till PTS.

Komplex fråga
Regeringen är generellt positiv till operatörsneutrala nät.

- Det här är en komplex fråga och inte statens ansvar. Lagen om e-kommunikation ska reglera marknaden via PTS, säger Maria Häll, sakkunnig på Näringslivsdepartementet.