Skype är en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuds mot betalning. Därmed ska bolaget också betala årsavgifter till PTS. Det slår myndigheten fast i ett nytt beslut och börjar därmed kräva ip-telefonibolaget på pengar.

Kommunikationstjänster som omsätter mer än fem miljoner kronor om året ska betala 0,14 procent av sin omsättning i avgifter till PTS, enligt de rådande reglerna. Är omsättningen större än 30 miljoner kronor om året tillkommer en beredskapsavgift på 0,15 procent av omsättningen.

– Det är pengar som Sverige måste ha för att ta hand om telenäten vid katastrofer, nödsituationer och liknande. Är man ett tillräckligt stort bolag så får man vara med och bekosta det. Det säger Anders Öhrfeldt, chef för samtrafikenheten på PTS.

PTS kommer att räkna fram avgifterna baserat på Skypes omsättning i Sverige. Sannolikt blir det alltså inga större summor pengar. För ett bolag med en omsättning på 30 miljoner kronor landar notan på ungefär 90 000 kronor om året.

Skype särredovisar inte omsättningen för enskilda marknader, men hade i slutet av 2008 en omsättning på 550 miljoner dollar och 405 miljoner användare världen över.

Boven i dramat är möjligheterna att ansluta Skypesamtal till både fasta telefoner och mobilnätet, berättar Anders Öhrfeldt. Det är de tjänsterna som gör Skype till en betaltjänst och därmed ger PTS rätt att kräva in sina avgifter.

De mängder av fria ip-telefoniklienter som finns tillgängliga slipper alltså betala eftersom att de inte kostar pengar att använda.

PTS har begärt in information om Skypes omsättning i Sverige för att bestämma hur mycket bolaget ska betala.

– Skype kan ju antingen följa beslutet eller överklaga. Det har man alltid rätt till och då kommer ärendet att prövas i domstol, säger Anders Öhrfeldt.