Gemensamma lagar för patent inom EU är något politikerna slagits om under de senaste trettio åren. Sverige har förhoppningar om att lyckas få till en överenskommelse. Det säger en svensk diplomat som vill vara anonym till nyhetsbyrån IDG News.

– Vi har förberett en rad bilaterala möten med några av de mest skeptiska länderna för att övertyga dem. Vi siktar högt men vi kan nå vårt mål, säger diplomaten till IDG News.

Spanien har varit ett av de mest negativt inställda länderna till gemensamma patentlagar.

Sveriges intresse av att kämpa för både gemensamma patent och en plats där rättsprocesser kring patent kan drivas har tagits emot med blandade känslor av de lobbygrupper som intresserar sig för frågorna.

Jonathan Zuck på Association for Competitive Technology, anser att det är en viktig fråga för de småföretag som gruppen företräder. Gemensam patentlagstiftning kan hjälpa europeiska företag när det gäller konkurrens och innovation, tror han.

– Det svenska ordförandeskapets åtagande att arbeta för ett gemensamt patentsystem är en frisk fläkt, säger Jonathan Zuck till IDG News.

Benjamin Henrion på organisationen Foundation for a Free Information Infrastructure, FFII, är inne på ett annat spår.

– Med finanskrisen och klimatförändringarna som högsta prioritet kommer det svenska ordförandeskapet få svårt att driva en agenda som följts av stora politiska strider de senaste trettio åren, säger Benjamin Henrion.

Han tror även att gemensam patentlagstiftning skulle göra det lättare att få igenom mjukvarupatent i Europa.

– Stora amerikanska mjukvarubolag hoppas på billiga och genomförbara mjukvarupatent i Europa. Den här debatten kommer inte att springa utan krypa fram, fortsätter han.