Fyra av deltagarna i dagens fildelningsdebatt. Från vänster: Monique Wadsted, advokatbyrån MAQS, Martin Ådahl, tankesmedjan Fores, Eric Schüldt, författare och Isobel Hadley-Kamptz, journalist.

Idag klockan ett drog superdebatten i Almedalen igång; Fred efter Pirate Bay - om upphovsrätt, fildelning och integritet. Nu skulle fildelningsanhängarna möta upphovsrättens väktare öga mot öga.

Som grädde på moset hade arrangören, tankesmedjan Fores, i sista stund lyckats få med Hans Pandeya, mannen bakom företaget Global Games Factory som tidigare i veckan presenterade ett förvärv av fildelningssajten The Pirate Bay.

Intresset var så stort att seminariet i sista stund flyttades till en stor kongresshall. Uppskattningsvis ett par hundra människor satt på plats, och ett okänt antal följde spektaklet på nätet.

Upphovsrättens väktare representerades av Ulrika Karlsson, moderat riksdagsledamot, Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet, Dilsa Demirbag-Sten, skribent, Göran Lambertz, justitiekansler och Monique Wadsted, advokat och företrädare för flera filmbolag i Hollywood.

I motståndarlägret satt Erik Schült, kulturjournalist, Isobel Hadley-Kamptz, också hon kulturjournalist, Nicklas Lundbladh, policychef på Google, Rasmus Fleischer, doktorand i historia och ivrig bloggare samt ovan nämnde Hans Pandeya. Martin Ådahl, vd för tankesmedjan Fores, modererade.

Förväntningarna på en spännande, spirituell och kanske till och med konstruktiv debatt var högt ställda. Men det som sedan följde var vare sig spännande eller särskilt spirituellt.

Juristerna Olle Abrahamsson och Göran Lambertz förklarade att några radikala förändringar av upphovsrätten knappast ligger i korten eftersom de internationella konventioner som ligger till grund endast kan förändras mycket långsamt.

Lambertz gjorde tillägget att det faktum att illegal fildelning gör att uppåt en halv miljon svenskar begår brott är en katastrof sett ur ett juridiskt perspektiv. Stora glapp mellan lagarna och det allmänna rättsmedvetandet innebär stora risker i en rättstat.

Nicklas Lundbladh, också han jurist, argumenterade för att det visst borde gå att ändra i upphovsrätten. Till exempel ville han få med resten av panelen på att kortare skyddstid skulle vara bra. Idag är skyddet för konstnärliga alster 50 år. Det borde kunna kortas ansåg han och fick visst medhåll.

Monique Wadsted replikerade att skyddstiden saknar intresse eftersom de filmer som idag fildelas illegalt ofta inte ens haft premiär.

Några större avslöjanden från Pirate Bay-köparen Hans Pandeya blev det inte heller. Så fort han fick ordet sa han bara att upphovsrätten är bra och väl utformad. Han menade också att fildelningstekniken är föråldrad eftersom den inte kan fördela det värde den skapar mellan rättighetsägare, distributörer, operatörer och fildelare.

Han lät också förstå att han avser att göra om Pitate Bay till en sajt som ändrar på detta missförhållande. Hur det ska gå till fick inte moderatorn ur honom. Men man kunde ana att det handlar om att pengar som idag går till operatörerna i framtiden också ska gå till filderare och rättighetsägare, och att detta ska möjliggöras genom att kommunikationen över nätet effektiviseras.