Energijätten Vattenfall har bildats via uppköp och sammanslagningar i sex olika länder. Det borgar för en ytterst snårig it-arkitektur. Runt 25 000 användare kör fler än tusen olika applikationer, utspridda över mängder av affärsenheter länderna. It-arkitekturen har hittills saknat samordning och varit svår att överblicka.

Det ska det bli ändring på. Tillsammans med teknikpartnern Troux genomför Vattenfall just nu en stor genomlysning av den egna it-arkitekturen. Processer och applikationer ska kartläggas, samarbeten föreslås och förenklingar skissas upp med syftet att nå en transparent, mer effektiv och lättförståelig it-arkitektur. Projektet, som kostar drygt 8 miljoner kronor att genomföra, ska vara klart i slutet av 2009 och leds av it-arkitekten Gerald Wieder.

– Utmaningen är att få arkitekturen i varje land att passa ihop med de övriga länderna. Det första man måste göra då är att få till transparens, att förstå hur det ser ut i de olika länderna, säger Gerald Wieder.

– Transparens betyder att kartlägga och vara säker på att alla förstår samma process- och applikationslandskap. Utan att först göra det blir det väldigt svårt att jämföra och identifiera områden där vi kan göra saker bättre eller annorlunda, fortsätter han.

Målet med projektet är att effektivisera och skapa en överblickbar it-arkitektur, någonting som i sin tur har potentialen att leda till kostnadsbesparingar. En väntat effekt är att kunna dra ned ordentligt på antalet olika program som används i koncernen. Över tusen olika applikationer är på tok för mycket för ett företag av Vattenfalls storlek, menar Gerald Wieder.

– Vid varje uppköp eller sammanslagning blir den siffran ännu högre. Jag kan inte säga exakt hur många applikationer vi ska göra oss av med, men det är viktigt att få ned den siffran ordentligt, säger han.

Att Vattenfall inte satsar på en helt ny arkitektur istället har med kostnader att göra. Nya program till alla delar av verksamheten vore betydligt dyrare än att försöka effektivisera och hitta samarbetsvägar i den existerande arkitekturen.

– Jag tror att många stora företag står inför liknande utmaningar. Det här blir alltid ett problem när man går igenom många uppköp och sammanslagningar, eller har verksamhet i flera länder, fortsätter Gerald Wieder.

Hans råd till andra it-chefer i samma situation är enkelt: se till att få verksamheten med på tåget innan du börjar.

– Det är enormt viktigt att kommunicera ordentligt med affärssidan om sådana här komplexa projekt. Man måste lära sig att inte bara svara på it-relaterade frågor utan också förklara hur affärerna och verksamheten kommer påverkas, säger han.

Fakta

Svenska och statligt ägda Vattenfall är Europas största leverantör av värme och femte största leverantör av energi.

Bolaget har kraftverk i sex länder: Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England och Polen, med totalt 32 000 anställda.

Verksamheten finns i mer än 90 länder världen över, bland annat i form av konsultbolaget Vattenfall Power Consultants.