Svenska myndigheter måste bli bättre på att upptäcka när obehöriga kommer åt personuppgifter. Idag är det alldeles för enkelt för obehöriga att komma åt personuppgifter.

Det framgår av en granskning som Datainspektionen, DI, gjort på fem myndigheter. I ett pressmeddelande skriver DI att ”inspektionerna visar att myndigheterna brister i kontrollen av hur anställda kommer åt personuppgifter. Så kallad logguppföljning saknades helt hos en av de granskade myndigheterna och var inte tillräckligt omfattade hos övriga myndigheter”.

Därför kräver DI att samtliga myndigheter senast den 15 oktober ska presentera en plan för hur logguppföljningen ska införas eller förbättras