Microsoft presenterade igår företagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet bokföringsåret 2009. Microsofts intäkter sjönk med 17 procent och nettovinsten föll med hela 29 procent.

Företagets intäkter under kvartalet som avslutades den 30 juni var 13,1 miljarder dollar, lägre än de 14,37 miljarder dollar som analytiker tidigare förutspått. Nettovinsten var 3,05 miljarder dollar, en minskning med 29 procent jämfört med samma period året innan.

Under ett konferenssamtal erkänner Microsofts ekonomichef, Chris Liddell, att företagets rapport var en besvikelse.

- Min uppfattning är att vi är ett starkare företag än vi var för ett år sedan. Den rådande lågkonjunkturen är en utmaning och vi måste lyfta våra prestationer till en annan nivå nästa år, säger Chris Liddell.

Ett av de segment som drabbades hårdast inom Microsoft var försäljningen av Windows Server, Exchange Server och programvaror riktade mot företag. Försäljningen av klientversioner av Windows såg även en kraftigt minskad försäljning med 29 procent.

Chris Liddell meddelade dock att företaget ser positivt på det första kvartalet 2010 då försäljningen av Windows 7 förväntas öka företagets intäkter.

IDG News